12 out 2016

Download Nobunaga no Shinobi - Episódio 2 - Legendado 720p HD

Título: Nobunaga no Shinobi S01E02 Legendado 720p HD / Nobunaga no Shinobi 1x02 Legendado 720p HD ID: 97eea177ff9bbfea42ab59df5299dd0339440151 Nome: Nobunaga No Shinobi 002 Legendado 720p HDTV x264 AAC-P2P Arquivo: Nobunaga.No.Shinobi.002.Legendado.720p.HDTV.x264.AAC-P2P.mp4 Tamanho: 64.34 MB (67.465.943 bytes)
11 out 2016

Download Shakunetsu no Takkyuu Musume - Episódio 2 - Legendado 720p HD

Título: Shakunetsu no Takkyuu Musume S01E02 Legendado 720p HD / Shakunetsu no Takkyuu Musume 1x02 Legendado 720p HD ID: c41127fd6cb1b9cf1cfd29b44abb19cfa4284c16 Nome: Shakunetsu No Takkyuu Musume 002 Legendado 720p HDTV x264 AAC-P2P Arquivo: Shakunetsu.No.Takkyuu.Musume.002.Legendado.720p.HDTV.x264.AAC-P2P.mp4 Tamanho: 285.26 MB (299.126.967 bytes)
11 out 2016

Download Saiki Kusuo no Psi Nan - Episódio 14 - Legendado 720p HD

Título: Saiki Kusuo no Psi Nan S01E14 Legendado 720p HD / Saiki Kusuo no Psi Nan 1x14 Legendado 720p HD ID: 85d05a6298565099aac84da0880a93a0c732f9bf Nome: Saiki Kusuo No Psi-nan 014 Legendado 720p HDTV x264 AAC-P2P Arquivo: Saiki.Kusuo.No.Psi-nan.014.Legendado.720p.HDTV.x264.AAC-P2P.mp4 Tamanho: 293.90 MB (308.181.446 bytes)
11 out 2016

Download Trickster - Episódio 2 - Legendado 1080p Full HD

Título: Trickster S01E02 Legendado 1080p Full HD / Trickster 1x02 Legendado 1080p Full HD ID: 88049be38c6ae8e26909ec4fe964aafec81d973b Nome: Trickster 002 Legendado 1080p HDTV x264 AAC-PUNCH Arquivo: Trickster.002.Legendado.1080p.HDTV.x264.AAC-PUNCH.mp4 Tamanho: 374.97 MB (393.193.690 bytes)
11 out 2016

Download Trickster - Episódio 2 - Legendado 720p HD

Título: Trickster S01E02 Legendado 720p HD / Trickster 1x02 Legendado 720p HD ID: 0d980201053cde1e9da0a4bc16d0c9116980e351 Nome: Trickster 002 Legendado 720p HDTV x264 AAC-P2P Arquivo: Trickster.002.Legendado.720p.HDTV.x264.AAC-P2P.mp4 Tamanho: 233.36 MB (244.697.758 bytes)
11 out 2016

Download Ajin 2ª Temporada - Episódio 1 - Legendado 720p HD

Título: Ajin 2ª Temporada S01E01 Legendado 720p HD / Ajin 2ª Temporada 1x01 Legendado 720p HD ID: 6a2d37b7433a59885bf1c29e8fadef388dbda77d Nome: Ajin 2 001 Legendado 720p HDTV x264 AAC-P2P Arquivo: Ajin.2.001.Legendado.720p.HDTV.x264.AAC-P2P.mp4 Tamanho: 349.63 MB (366.613.720 bytes)
11 out 2016

Download Dragon Ball Super - Episódio 61 - Legendado 720p HD

Título: Dragon Ball Super S01E61 Legendado 720p HD / Dragon Ball Super 1x61 Legendado 720p HD ID: ff3134371f60fd1f624048651ce773e5b9bd985e Nome: Dragon Ball Super 061 Legendado 720p HDTV x264 AAC-P2P Arquivo: Dragon.Ball.Super.061.Legendado.720p.HDTV.x264.AAC-P2P.mp4 Tamanho: 189.13 MB (198.324.878 bytes)
11 out 2016

Download Dragon Ball Super - Episódio 61 - Legendado HDTV

Título: Dragon Ball Super S01E61 Legendado HDTV / Dragon Ball Super 1x61 Legendado HDTV ID: 4748c5874d8826e8dbfac87ada7825b0fb54b6bb Nome: Dragon Ball Super 061 Legendado 360p HDTV x264 MP3-P2P Arquivo: Dragon.Ball.Super.061.Legendado.360p.HDTV.x264.MP3-P2P.mp4 Tamanho: 81.92 MB (85.907.058 bytes)
11 out 2016

Download One Piece - Episódio 759 - Legendado 720p HD

Título: One Piece S01E759 Legendado 720p HD / One Piece 1x759 Legendado 720p HD ID: 1f2252aea07fa7a1be3893c4e90b40232d41ddd1 Nome: One Piece 759 Legendado 720p HDTV x264 AAC-P2P Arquivo: One.Piece.759.Legendado.720p.HDTV.x264.AAC-P2P.mp4 Tamanho: 316.57 MB (331.953.027 bytes)
11 out 2016

Download One Piece - Episódio 759 - Legendado 480p SD

Título: One Piece S01E759 Legendado 480p SD / One Piece 1x759 Legendado 480p SD ID: cd7bdbcb0c19cdd549f59f47f35f6a2c0223c481 Nome: One Piece 759 Legendado 480p HDTV x264 AAC-P2P Arquivo: One.Piece.759.Legendado.480p.HDTV.x264.AAC-P2P.mp4 Tamanho: 98.57 MB (103.358.668 bytes)